NordicSavon.se tackar för oss...

Vi stänger ner verksamheten 2018-08-27 och tackar för ett par fantastiska månader.
När vi startade sidan kunde vi bara drömma om det gensvar vi fått från marknaden men tyvärr räcker inte tiden till längre.

Under veckan kommer de sista ordrarna skickas ut och därefter stänger vi ner sidan för gott.
Frågor kring befintliga ordrar kan mailas till info@nordicsavon.se så länge den här sidan ligger uppe.

Tack till alla kunder som stöttat oss och gjort den här verksamheten möjlig, utan er vore vi ingenting!

Med vänliga hälsningar,
NordicSavon.se